Üye Kayıt Üye Giriş

HTML Gelişmiş


HTML Gelişmiş

HTML'de harfleri koyu, eğik veya altı çizili yapmaya yarayan komutları görmüştük. Aşağıda hem daha önce gördüklerimiz, hem de yeni göreceğimiz kodlar yer alıyor:


<b></b>
 


Harfleri koyulaştırır.(bold)
 


<strong></strong>
 


Harfleri koyulaştırır.
 


<big></big>
 


Harflerin boyutunu büyütür.
 


<small></small>
 


Harflerin boyutunu küçültür.
 


<em></em>
 


Harfleri eğik hale getirir.(emphasized)
 


<i></i>
 


Harfleri eğik hale getirir.(italic)
 


<sub></sub>
 


Harfleri alt simge haline getirir. (subscript)Örn: O2
 


<sup></sup>
 


Harfleri üst simge haline getirir. (superscript)Örn: m² gibi
 


<del></del>
 


Harfleri üstü çizili hale getirir. (deleted)
 


<ins></ins>
 


Harfleri altı çizili hale getirir. (inserted)
 


<u></u>
 


Harfleri altı çizili hale getirir.(underlined)
 


<!-- -->
 


HTML açıklamalrı <!-- ile başlar ve --> ile biter. Bu iki tag arasında kalan bütün yazılar browser tarafından ihmal edilir
 


<nobr></nobr>
 


Hiçbir zaman yeni satıra geçmiyor.
 


<strike> </strike>
 


Üzeri çizili yazı oluşturmak için kullanılır. Aynı işi <s></s> yapmaktadır.
 


<pre> </pre>
 


Yazıların göruntüsünde ayarlama yapılmaz. Yani birden fazla boşluk varsa bunlar bir tane olacak şekilde azaltılmaz.
 


<tt></tt>
 


Arasına yazılan metni "teletip metin" moduna çevirir.
 


<address></address>
 


Adres bölümleri için kullanılır. Genelde italik olarak render edilir.
 


<bdo dir="rtl"></bdo>
 


Arasına yazılan metinsel ifadeyi tersine çevirir. "Banu"'yu "unaB" yapar. Bu kod olmasaydı, insanoğlu n'apardı bilemiyorum.
 


<code></code>
 


Arasına yazılan metni "code" (kod) moduna çevirir. program kodlarını web sayfasına yazacaksanız,
 


<ACRONYM TITLE="x"> </ACRONYM>
 


Arasında kalan metin genellikle bir kısaltmadır. Mause imleci kısaltmanın üzerine geldiğinde kısaltmanın manası görüntülenir. Bunun için x yerine kısaltmanın açılım
 


<kbd></kbd>
 


Arasına yazılan metni "keyboard" (klavye/daktilo) moduna çevirir.
 


<sample></sample>
 


Arasına yazılan metni "sample" (örnek) moduna çevirir.
 


<abbr></abbr>
 


Arasına yazılan metni yine kısaltma moduna çevirir.
 


<blink> ve </blink>
 


arasındaki yazılar ise yanıp söner
 


&nbsp
 


(Birden fazla Boşluk vermek) Bir karakterden daha fazla boşluk vermek için kullanılır.
 


<blockquote></blockquote>
 


Kenardan 40 piksel daha içeriye yazı yazmanızı sağlar
 


<SPAN>…</SPAN>
 


bir dokümanin küçük bir kismini kendi blogu içine alir. <DIV> gibi
 


<blink></blink>
 


Yanıp Sönen Yazı Yapmak İçin..
 


<CITE> </CITE>
 


<i></i> tagında olduğu gibi italik yazı yazmaya yarar..
 

Html Yazı Stilleri Örnekler


* <abbr title="abbreviation">abbreviation Örneği.</abbr>
 

abbreviation...

* <acronym title="acronym">Acronym Uygulaması...</acronym>
Acronym...

* <kbd>Keyboard Şeklinde Yazı</kbd>
Keyboard Şeklinde yazı

* <span title="Title Yazı Açıklama">Span Örneği</span>

Span Örneği

* <strong>Strong Yazı</strong>
 

Strong Yazı

* <del>STRIKETHROUGH</del>
 

STRIKETHROUGH

* Blok Başlanğıç<blockquote> blockquote Yazı</blockquote>Block Sonu
Blok Başlanğıç

blockquote Yazı

Block Sonu

* <blink>Blinking YAzı Yanıp Sönen</blink>
Blinking Yazı Yanıp Sönen

* <small>Small Küçük YAzı</small>
Small Küçük YAzı

* <big>Big Büyük Yazı</big>
Big Büyük Yazı

* O<sub>2</sub>
O2
* X<sup>2</sup>
X2

* <b>Bold Koyu Yazı</b>
Bold Koyu Yazı

*<u>Underline text</u>
Underline text

* <i>İtalic Text</i>
İtalic Text

* <address> ADDRESS </address>
 

ADDRESS


* Pre Uygulaması
 

        ----|---
       /\ | /\
       / \ | / \
       /____\|/____\
       \    /|\   /
       \ / | \ /
       \/__|__\/*<code><% ...%></code>
<% ...%>

*<tt>typewriter yazı</tt>
typewriter yazı


*<CITE>italik Yazı Yazmak İçin.</CITE>
italik Yazı Yazmak İçin.

*<bdo dir="rtl">Sağdan Sola Doğru Okuyunuz</bdo>
Sağdan Sola Doğru Okuyunu

*<S>Altı Çizğili Yazı Yapmak.</S>
Altı Çizğili Yazı Yapmak.

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER