Üye Kayıt Üye Giriş

Freehand Araç Menüsü ve Açıklamaları


Freehand Araç Menüsü ve Açıklamaları

Freehand Tools Menüsü

Eğer Freehand'imiz açıkken toolbar açık değilse Window > Tools(Ctrl+F2) sekmesine uğrayarak çizim araçlarının görünmesini sağlayın. Kenarında küçük tırnak işareti olan araçlar, iki kez tıklandığında altından ekstra özellik atanabilecek veya değer girerek özellikleri değişebilecek yapıdadırlar.

Pointer (V): Pointer aracı sayfamız üzerindeki herhangi bir objeyi seçmemizi ve buna bağlı olarak bu obje(ler) üzerinde değişiklik yapmamızı sağlar, birden fazla obje seçmek istendiğinde ise Shift tuşuna basmak yeterli olur. Diğer programlarla da kullanımı aynı olduğundan detaylarına inmiyoruz.

SubSelect (A): Bu araçta pointer aracıyla aynı amaç için kullanılır fakat kullanım
yöntemi farklılıklar gösterir bu araç sayesinde gruplandırdığımız objelerin içinden
sadece istediğimiz objeleri seçmek için kullanırız.

Page (D): Freehand bizlere birden çok sayfada aynı anda çalışmamıza olanak verir bu
araç sayesinde üzerinde değişiklik yapmak istediğimiz sayfamızı seçerek boyutlandırma, döndürme gibi sayfa değişiklikleri yapmamız mümkün olur.

Lasso (L): Çalışma sayfamız üzerinde yeni bir seçim oluşturmak için kullanılır. Lassoyu seçtikten sonra Shift tuşuna basılı tutarak mouseumuzu ekranda istediğimiz bölgelere taşıyarak yeni bir seçim elde etmemiz mümkün olur.

EyeDropper: Türkçe'ye damlık olarak çevrilen bu araç sayesinde Bitmap resimler üzerindeki istediğimiz bir renk tonunu seçmemizi sağlar; damlığı seçerek resmin üzerindeki renk tonları üzerinde gezinmemiz yeterli olacaktır.

Text (T): Ekranda istediğimiz bir bölgeye tıklayarak bu araç yardımıyla metin girebiliriz,
Freehand bize çok kullanışlı metin özellikleri sunar bu nedenle bu aracın kullanımını ileriki makalelerimizde detaylandıracağız.

Pen (P): Bu araç ile nokta bazlı serbest çizim yapmak mümkün olur, sayfa üzerine her yeni tıklamada bir nokta üretir ve bu noktayı referans alarak diğer noktaları bu noktaya bağlar, nokta üzerine basılı tutulduğunda ise kıvrımlar oluşturur.

Bezigon (B): Pen aracıyla aynı iş için kullanılır fakat kullanım tipi farklılık gösterir
ekrana ardarda tıkladığınız iki nokta arasında bir çizgi çizer, Alt tuşuna basılı tutarak bu
çizginin yay biçimine dönüşmesini sağlayabilirsiniz.

Pencil (P): Ekranda serbest çizimler yapmak için kullanılır, resimde görünen simgesine tıklayarak yumuşaklık ayarları yapılabilir.

Variable Stroke Pen: Bilgisayarınıza basınç duyarlı bir tablet bağlı ise kullanabileceğiniz
seçenektir, Bu seçenekte alt bölümde yer alan Minimum alanına çizginin alabileceği en ince değeri, Maksimum’a ise en kalın değeri yazarsınız. Bu şekilde kalemi tablet üzerinde değişik kuvvetlerde bastırarak gezdirdiğinizde aynı çizgi üzerinde değişik kalınlıklar oluşur, Sayfa üzerinde oluşan çizgi artık kapalı bir çizimdir. Tabletiniz yoksa çizgi kalınlığını çizim sırasında klavyeden 1 ve 2 tuşlarına basarak ayarlayabilirsiniz. 1 tuşu çizgi kalınlığını 1/8 oranında inceltir, 2 tuşu ise aynı oranda kalınlaştırır.

Calligraphic Pen: Serbest çizimi kesik uçlu bir kalemle yapabilmenizi sağlar, Fixed [Sabit
kalınlık] ya da Variable [Değişken kalınlık] olarak kullanabilirsiniz. Penceredeki Tight Fit
seçeneği çizimlerin daha esnek yapılmasını sağlar. Bu seçenek işaretli iken çok hassas el titremeleriniz bilgisayar tarafından algılanmaz ve daha düzgün çizimler yapmanızı sağlar. Draw
dotted line seçeneği çizim yaparken oluşacak şekli tarama tipinde gösterir. Auto remove
overlap seçeneği çizimde üst üste gelen bölgelerin kesişim çizgilerinin silinmesini sağlar.

Line (L): Çizgi aracını kullanarak çizim alanında vektörel çizgiler çizmek mümkündür, Alt tuşuna basılı tutarak çizginin ortadan uç noktalara doğru, Shift tuşuna basılı tutarakta 45 derecelik açılarla çizilmesini sağlayabilirsiniz.

Rectangle (R): Ekrana dörtgenler çizmemizi sağlar, Shift tuşuna basılı tutarak dörtgeni kareye zorlayabiliriz ve yine Alt tuşuna basılı tutarak şeklin merkezden köşelere doğru çizilmesini
sağlayabiliriz. Kenarları köşeli değilde yuvarlak hatlı istiyorsanız resimdeki simgeye tıklayarak
Radious değerini ayarlamanız yeterli olacaktır.

Polygon: Ekrana kapalı düzgün çokgenler çizmek için kullanılır, simgesine çift tıklayarak kenar sayısını belirtebilirsiniz ayrıca star seçeneğini seçerek yıldızlar çizmekte mümkün.

Ellipse (O): Ekranda oval şekiller çizmemizi sağlar, Shift tuşuna basılı tutarak düzgün daireler çizebilriz. Alt tuşuna basılı tutarak ta elipsimizi merkezden çevreye doğru çizilmesini sağlayabiliriz.

Spiral: Holozik olarak spiraller çizmek için kullanılır, Toolbardaki simgesine çift tıklayarak genlik, yön, kıvrım sayısı gibi parametreleri değiştirilebilir.

Perspective: Ekrandaki bir objeyi perspective grid'e yapıştırmak için kullanılır; View > Perspective Grid > Show seçerek perspektif gridleri açabilirsiniz ardından View > Grid > Snap to Grid seçerek şeklinizin perspektif çizime zorlanmasını sağlayabilirsiniz. Seçili olan objeyi taşırken klavyeden sol ok tuşuna basarsanız sol tarafa, yukarı ok tuşuna basarsanız alt tarafa şekliniz yapışacaktır daha sonra şeklinizi istediğiniz gibi mouse yardımıyla öteleyebilirsiniz.

Free Form (F): Ekranda seçili durumda olan objenin üzerinde gezdirilmek suretiyle dış çizgilerinin değiştirilmesini sağlar.

Scale: Ekranda seçili durumda olan objeyi mouse yardımıyla yeniden boyutlandırılmasını sağlar, Shift tuşuna basılı tutarak düzgün boyutlandırma yapabiliriz.

Rotate: Ekranda seçili durumda olan objeyi mouse yardımıyla bir doğru etrafında döndürülmesini sağlar. Shift tuşuna basılı tutarak 45 derecelik açılarla döndürmeyi sağlayabiliriz.

Reflect: Ekranda seçili durumda olan objeyi mouse yardımıyla bir doğru etrafında aynalanmasını sağlar. Shift tuşuna basılı tutarak 45 derecelik açılarla aynalamayı sağlayabiliriz.

Skew: Ekranda seçili durumda olan objeyi mouse yardımıyla şeklini değiştirmemizi sağlar.

Trace: Herhangi bir renk tonuna yakınlaşmayı ve bu renk tonunu diğer renklerden ayırmaya yarar. Bitmap bir görüntüden vektörel bir parça alirken kullanabiliriz.

Knife (K): Ekrandaki bir objeyi mouse yardımıyla parçalara bölmemizi sağlar, Alt tuşuna basılı tutarak düzgün bir şekilde şekli ayrıştıtabiliriz. Şeklin parçalarını silmek içinse önce Modify > Split ardından silmek istediğimiz parçayı mousela seçerek Delete 'e basmak yeterli olur.

Hand (H): Ekrandaki tüm objeleri (sayfa dahil) hareket ettirmek için kullanılır.

Zoom (Z): Seçilen bölgeyi büyüterek monitöre taşır.

Stroke Color: Çizeceğimiz objenin dış renklerini ayarlamımızı sağlar. Web renkleri, Swatches ve System renkleri tanımlamanız mümkündür.

Solid Color: Çizeceğimiz objenin iç renklerini ayarlamımızı sağlar. Web renkleri, Swatches ve System renkleri tanımlamanız mümkündür.

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER