Üye Kayıt Üye Giriş

C# ile ilk Program


C# ile ilk Program

C# ile ilk Program

Şimdiye kadar yaptığımz örneklerin hiç biri çalışır bir program değildi. Şimdi çalışabilecek komple bir program yazalım. C#’ta programlar yöntemlerden ve birbiri ile alakalı olan yöntemlerin gruplanarak oluşturduğu sınıflardan oluşur.

Yöntem, belirli bir işi yapan program kodlarının bir araya gelerek oluşturduğu program bloğudur. Sonra bu yöntemleri gruplayarak sınıfları oluştururuz. En basit C# programı bir sınıftan ve o sınıfa üye bir yöntemden oluşur. Bir sınıfın içinde birden çok yöntem bulunabileceğine göre birisinin giriş noktası olması gerekir. Program çalıştığında ilk olarak hangi yöntem devreye girecek? Bu sorunun cevabı Main yöntemidir. Bilgisayar, sınıfın içindeki Main isimli yöntemi ilk olarak çalıştır. Daha sonra programcının belirlediği yönergeleri izleyerek diğer yöntemleri de çalıştırır. C# programında özel bir role sahip olan Main, bir anahtar kelime değildir. Eğer isterseniz Main isminde bir değişken de tanımlayabilirsiniz.

Yöntemlerin girdileri ve çıktıları vardır. Örneğin öğrencinin bir dersten aldığı sınavların ortalamasını alan bir yöntemimiz varsa, öğrencinin sınavlardan aldığı sonuçlar yönteme girdi olarak geçilir ve geriye bu sınav sonuçlarının ortalaması olan puan döner. Başka bir ifadeyle söylersek, yöntemler; yöntem parametreleri olarak adlandırılan değişkenelri girdi olarak alırlar, bir takım işlemlere tabi tutarlar ve dönen değer olarak bir çıktı üretirler.

Yöntemlerin bir belirteçleri bir de dönen değerleri olur. Bnular yöntem isminin soluna yazılır. Daha sonra yöntem isminin önüne parantez içerisinde aralarına virgül konularak yöntem parametreleri olan değişkenelr yazılır. Daha sonra yöntemin gövdesi gelir. Bu gövde küme parantezleri içerisine alınır. Eğer yöntemin bir dönen değeri yoksa dönen değer olarak void yazılır. Yöntem parametresi almayacaksa yöntem isminin önüne boş parantezler konur. Şimi Main yöntemini yazalım.

1

static void Main()

2

{

3

int Elma, Armut, Toplam;

4

 

5

Elma = 2;

6

Armut = 3;

7

Toplam = Elma + Armut;

8

}

Çoğu programcı yöntem içeriğini girintili olarak yazmayı tercih eder. Ben de girintilemeyi severim.

1

static void Main()

2

{

3

  int Elma, Armut, Toplam;

4

 

5

  Elma = 2;

6

  Armut = 3;

7

  Toplam = Elma + Armut;

8

}

Bazı programcılar sınıfın başlangıcını ve bitimini belirten küme parantezlerinden ilkini hemen sınıfın bildiriminin yapıldığı ilk satırın sonuna koyarlar. Ben bu şekilde yazmayı tercih etmiyorum.

C# derleyicisi bizim girintileme tarzımızla ilgilenmez. Çalıştığınız şirket ya da birlikte çalıştığınız proje yöneticisi sizi bir tarzı kullanmaya zorlayabilir. Eğer böyle bir zorunluluk yoksa istediğiniz girintileme tarzını seçer devam edersiniz.

Bir C# programında en temel birim yöntem değildir tabiî ki. Daha önce de bahsettiğimiz gibi en temel birim sınıftır. Yöntemler bir araya gelerek sınıfları oluştururlar. Mesela yukarıda yazdığımız Main de bir yöntemdir.

Temel bir C# programı bir adet sınıftan ve bir de Main isminde yöntemden oluşur. Sınıflara isim belirlerken değişkenlerin isimlendirilmesinde dikkat ettiğimiz kurallar geçerlidir. Main kelimesi anahtar kelime olmamasına rağmen, Main isminde bir yönteme sahipse sınıf ismi olarak Main kullanılmaz. Sınıf bildirim de class kelimesi, sınıf ismi ve sınıf gövdesinden oluşur. Sınıf gövdesini de yine küme parantezleri içine alırız. Sınıf gövdesinde sınıfı oluşturan yöntemler bulunur. Sınıf içeriğini de girintilemek benim tercih ettiğim bir tarzdır. Demek oluyor ki yöntem içerikleri iki defa girintelenecek.

Şimdi çalışan bir bütün C# programı yazalım. Bir sonraki ünitede de derleme ve çalıştırma işlemlerini inceleriz.

1

class BirProgram

2

{

1

  static void Main()

2

  {

3

    int Elma, Armut, Toplam;

4

 

5

    Elma = 2;

6

    Armut = 3;

7

    Toplam = Elma + Armut;
    Console.Writeline (Toplam);
 

8

  }

8

}

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER