Üye Kayıt Üye Giriş

Asp Genel Kodlar


Asp Genel Kodlar

Kod Alanı:

Date
Date

Gün,ay ve yil olarak sistemin tarih bilgisini verir.
a=Date
a=25.11.2003 gibi


Kod Alanı:

Dateadd
Dateadd(süre,sayi,tarih )

Belirtilen tarih bilgisine belli bir süreyi ekler.Sayi rakamsal olarak kaç tane eklenecegini,süre ise eklenecek zaman birimi belirtir.(m=ay,d=gün,h=saat,n=dakika vb. )
a=DateAdd("d",2,date )
date=25.11.2003 ise a=27.11.2003 olur.


Kod Alanı:

Datediff
Datediff(süre,tarih1,tarih2 )

Iki tarih arasinda geçen zamani belirtir.Süre aradaki zamanin hangi zaman birimi üzerinden hesaplanacagini belirtir.(m=ay,d=gün,h=saat,n=dakika vb. )
a=DateDiff("d","01.11.2003","01.12.2003" )
a=30 olur.

Kod Alanı:

Datepart
Datepart(süre,tarih )

Belirtilen tarihin istenilen kismini verir.Süre bilgisi istenilen tarih bilgisini gösterir.(m=ay,d=gün,h=saat,n=dakika vb. )
a=DatePart("m","01.11.2003" )
bu durumda a=11 olur

Kod Alanı:

Day
Day(zaman )

Zamanin gün cinsinden bilgisini verir.1-31 arasinda bir deger alir.
a=Day(now( ) )
a=25 gibi


Kod Alanı:

Hour
Hour(zaman )

Zamanin saat cinsinden bilgisini gösterir.Deger olarak 0-23 arasinda bir deger alir.
a=Hour(now( ) )
a=12 gibi


Kod Alanı:
InStr
InStr([baslangiç,]string1,string2 )

Bir string içerisinde diger bir stringi arar ve buldugu stringin baslangiç noktasini verir.Baslangiç kaçinci karakterden itibaren aramaya baslayacagini bildirir,verilmeze ilk karaterden itibaren aramaya baslar.
a=InStr("deneme","m" )
a=5 olur.
yada
a=InStr(5,"deneme","e" )
a=6 olur.

Kod Alanı:

Int
Int(sayi )

Bir sayinin tam sayisini verir.
a=Int("99,9" )
a=99 olur.


Kod Alanı:

LCase
LCase(string )

Girilen kelimeyi küçük harfe çevirir.
a=Lcase("DENEME" )
bu durumda a=deneme olacaktir.


Kod Alanı:


Left
Degisken=Left(string,uzunluk )

String bir bilginin sol tarafindan belirtilen miktarda karakteri geri döndürür.
a=Left("deneme",3 )
a=den olacaktir.

Kod Alanı:

Len
Len(string )

String bir bilginin karakter uzunlugunu verir.
a=len("deneme" )
bu durumda a=6 olacaktir.


Kod Alanı:

Mid
Mid(string,baslangiç[,uzunluk] )

String bir bilgiden istenilen kismindan belirtilen kismina kadar olan karakterlerin alinmasini saglar.Uzunluk belirtilmezse string kelimenin sonuna kadar olan karakterleri alir.
a=mid("deneme",2,4 )
bu durumda a=enem olacaktir.
yada
a=mid("deneme",2 )
bu durumda a=eneme olacaktir.


Kod Alanı:

Minute
Minute(zaman )

Zamanin dakika cinsinden bilgisini gösterir.Deger olarak 0-59 arasinda bir deger alir.
a=Minute(now( ) )
a= 25 gibi


Kod Alanı:

Month
Month(zaman )

Zamanin ay cinsinden bilgisini verir.1 ile 12 arasinda bir deger alir.
a=Month(now( ) )
a=11 gibi


Kod Alanı:

Now
Now( )

Sistemin tarih ve zamanini en ayrintili biçimde verir.
a=now( )
a=25.11.2003 01:45:01 gibi


Kod Alanı:

RGB
RBG(kirmizi,yesil,mavi )

Istenilen renk bilesimini üretir.
a=RGB(255,0,0 )
a=255 olur yani kirmizi renk elde edilir.
yada
a=RGB(255,30,0 )
a=7935 olur yani açik kirmizi renk elde edilir.


Kod Alanı:

Right
Degisken=Right(string,uzunluk )

String bir bilginin sag tarafindan belirtilen miktarda karakteri geri döndürür.
a=Right("deneme",3 )
a=eme olacaktir.


Kod Alanı:

Round
Round(ifade[,onlubasamksayisi] )

Belli sayida ondalik basmaga sahip sayilari yuvarlatarak yeni sayi üretir. Onlubasamak sayisi virgülden sonra kaç basamak alinacagini gösteririr.Kullanilmazasa 0 olarak kabul edilir.
a=Round("70,644444" )
bu durumda a=71 olur
yada
a=Round("70,644444",1 )
bu durumda a=70,6 olur


Kod Alanı:

Second
Second(zaman )

Zamanin saniye cinsinden degerini bulur.Bu deger 0-59 arasindadir.
a=Second(now( ) )
a=25 gibi

Kod Alanı:

Sqr
Sqr(rakam )

Verilen rakamin karekökünü bulur.
a=Sqr(9 )
a=3 olacaktir.

Kod Alanı:

Strcomp
Strcomp(string1,string2 )

Iki string bilgiyi karsilastir,Eistse 0, string1 büyükse 1 ,küçükse -1 degeri geri döner.
a=Strcomp("deneme","deneme" )
a=0 olur
yada
a=Strcomp("denemek","deneme" )
a=1 olur

Kod Alanı:

String
String(sayi,karakter )

Belirtilen sayida karakter üretir.
a=String(5,"a" ) bu durumda a=aaaaa olur.


Kod Alanı:

Time
Time

Saat,dakika ve saniye olarak zamani verir.
a=Time
bu durumda a=01:51:59 gibi bir deger alir.

Kod Alanı:
Trim
Trim(string )

Kelimenin önündeki ve arkasindaki bosluklari atar.
a=Trim(" deneme " )
a=deneme gibi

Kod Alanı:

UCase
UCase(string )

Girilen degeri büyük harfe çevirir.
a=Ucase("deneme" )
bu durumda a=DENEME olacaktir.

Kod Alanı:

Weekday
Weekday(tarih,[haftanin ilk günü] )

Haftanin kaçinci günü oldugu bilgisini verir.Haftanin ilkgünü parametresi girilmezse haftanin ilk günü olarak Pazari kabul eder
a=Weekday(now( ),vbMonday )
günlerden Sali ise bu durumda a=2 olur
Haftanin ilk gününü belirtmezsek
a=Weekday(now( ) )
günlerden Sali ise bu durumda a=3 olur


Kod Alanı:

Weekdayname
a=Weekdayname(haftanin günü,kisaltma,Haftanin ilk günü )

Haftanin günü bilgisini text olarak verir.Kisaltma olarak False kullanilmasi gün isminin kisaltilmayacagi anlamaina gelir.Haftanin günü degeri sayisal bir deger olmalidir.haftanin ilk günü olarak VbMonday günlerin Pazartesinde itibaren sayilacagini gösterir.
a=Weekdayname(1,false,vbMonday )
bu durumda a=Pazartesi olur.


Kod Alanı:

Year
Year(zaman )

Zamanin yil cinsinden bilgisini verir.
a=Year(now( ) )
a=2003 gibi

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER