Üye Kayıt Üye Giriş

SQL Server 2008 Eğitim Seti DVD Ürün Fiyatı : 79 TL


SQL Server 2008 Eğitim DVD Seti

 

 

TEORİK-UYGULAMA-PRATİK

 

Türkiye`de ilk SQL Server 2008 Genel Eğitim Seti

 

 

 

Türkiye`de ilk ve şu an için tek SQL Server 2008 genel görsel eğitim seti sayesinde hem teorik hem pratik hemde uygulamalı eğitim alma imkanınız olacak. Önemli SQL Server 2008 konularını içeren bu set sürdürülebilir bir eğitim aracı.

 

 

 

 

 

Temel, Orta ve İleri Düzey SQL Server 2008 Konuları

 

 

 

Bu yeni görsel eğitim seti klasik konuların bir kısmını kapsamına alırken uygulama ağırlıklı ve veritabanı mantığını kavramaya yönelik konularıda kapsam dışında bırakmamaktadır. Bu sadece komple bir SQL Server 2008 eğitimi hedeflenebilir.

 

 

 

 

 

Microsoft Certified Technology Specialist Adayları İçin Kaynak

 

 

 

Bu set SQL Server 2005 alanında Microsoft Certified Technology Specialist olmak isteyen adayların kendilerini geliştirebilmeleri ve sınav kapsamında ki konulara genel anlamda hakim olmaları için temel konular içerir.

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft Certified Information Technologies (IT) Professional Adayları İçin Kaynak

 

 

 

SQL Server 2008 görsel eğitim seti sayesinde SQL Server 2005 alanında da doğrudan bilgi sahibi olma imkanı yakalayacaksınız. Bu sayede Microsoft Certified Information Technologies (IT) Professional sertifikalarının veritabanı yönetim ve geliştiriciliğine yönelik alanlarında da bu set size ek kaynak sağlayacaktır.

 

 

 

Geriye Dönük Versiyon ve Sürümler Hakkında Kısmi Uygulama Pratikleri İçerir

 

 

 

SQL Server 2008 yenilikleri ve farklılıkları birçok noktada veritabanı idarecilerinin ek bilgi sahibi olmalarını gerektirecek bir noktaya gelmiştir. Bu gereksinimlerin en iyi şekilde karşılanabilmesi ve yeniliklerin net olarak kavranabilmesi amacıyla set içerisinde SQL Server 2005 Instance ile birlikte çalışılmaktadır.

 

 

 

SQL Server 2008 Genel Eğitimi ile Öne Geçen Veritabanı Uzmanlarından Olun

 

 

 

Bu setin Türkiye`de ki ilk SQL Server 2008 görsel eğitim seti ve bir anlamda ilk SQL Server 2008 eğitimi olması siz uzman adaylarına konuya hakim kimseler içerisinde yer alma imkanı verir. Bu sayede çok ileri düzey olmamakla birlikte öne geçen veritabanı uzmanlarından birisi olabilirsiniz.

 

 

 

SQL Server 2008 Konularına Uzman Yaklaşım

 

 

 

Bu set konuları herkesin anlayabileceği nitelikte, tamamı Türkçe ve kavramsal bir anlatım kullanılarak işlenmektedir. Bu sayede aday SQL Server 2008 üzerinde uzmanlaşırken sistemin teorik, pratik ve uygulama mimarisi ve bu mimarilere ilişkin kavramlar üzerinde de uzmanlaşma imkanın a kavuşturulmaktadır.

 

 

 

 

 

İçindekiler

 

 

 

 

 

Giriş

 

.........Eğitim Hakkında
.........Set Hakkında
.........SQL Server 2008 Hakkında

 

.........Yeni Özellikler

 

.........Geliştirilen Özellikle
.........Öneri ve Uyarılar

 

 

 

 

KISIM 1: Teorik Eğitim

 

Her Yönüyle SQL Server 2008
SQL Server 2008 Components - Eklentileri

 

Analysis Services Development Wizard

 

Reporting Services Configuration

 

SQL Server Configuration Manager

 

SQL Server Error and Usage Reporitng

 

SQL Server Installation Center
Microsoft SQL Server Samples Owerview

 

SQL Server Book Online

 

SQL Server Tutorials

 

Database Engine Tunning Advisor

 

SQL Server Profiler

 

Report Designer Preview

 

SQL Server Management Studio

 

SQL Server 2008 Services - Servisleri

 

Database Engine Service

 

Analysis Service
Reporting Service

 

Notification Service

 

Replication Service
Service Broker Service

 

Full Text Search Service

 

Compact Edition Service
Windows Authentication

 

SQL Server Authentication

 

SQL Server 2008 Yenilikleri

 

Dynamic Update

 

Next-Generation Data Warehousing

 

Integrated Data Platform

 

New Microsoft Data Platform Vision

 

Bütünleşik Analiz PLatformu

 

Yeni İş Zekası (Business Intelligence) Özellikleri

KISIM 2: Pratik Eğitim

 

Gereksinimleri Netleştirme
Server-Side (Sunucu-Taraflı)  Sistem Üzerinde Çalışma

 

 

Sistemi Her Açıdan SQL Server 2008 Instance için Hazırlama
Yazılım ve Donanım İlişkilendirilmesi

 


Windows Server 2003, Enterprise Edition: Gereksinimlerin Karşılanması

 

Windows Server 2003, Enterprise Edition: Windows Installer 3.1.0 Kurulumu

 

Windows Server 2003, Enterprise Edition: Service Pack 2 Kurulumu

 

Windows Server 2003, Enterprise Edition:  Internet Explorer 7.0
Windows Server 2003, Enterprise Edition:  .NET Framework 3.0

 

Windows Server 2003, Enterprise Edition:  SQL Server 2000 Enterprise Edition Kurulumu
Windows Server 2003, Enterprise Edition:  SQL Server 2000 Enterprise Edition, SP4
Windows Server 2003, Enterprise Edition:  SQL Server 2000 Enterprise Edition, Reporting Services
Windows Server 2003, Enterprise Edition:  SQL Server 2000 Enterprise Edition, Analysis Services
Windows Server 2003, Enterprise Edition:  SQL Server 2000 Enterprise Edition, Analysis, SP4
Windows Server 2003, Enterprise Edition:  SQL Server 2000 Enterprise Edition Kaldırılması
Windows Server 2003, Enterprise Edition:  SQL Server 2005 Developer Edition Kurulumu
Windows Server 2003, Enterprise Edition:  SQL Server 2005 Developer Edition, SP2
Windows Server 2003, Enterprise Edition:  SQL Server 2005 Developer Edition Kaldırılması
Windows Server 2003, Enterprise Edition:  SQL Server 2008 Developer Edition Kurulumu
Windows Server 2003, Enterprise Edition:  SQL Server 2008 Express Edition Kurulumu
Windows Server 2003, Enterprise Edition:  SQL Server 2008 Developer Edition Kaldırılması
Windows Server 2003, Enterprise Edition:  SQL Server 2008 Express Edition Kaldırılması


KISIM 3: Uygulama Eğitim

 

SQL Server 2008 Çeşitli Uygulamalar

 

SQL Server 2008 Components Uygulamaları
Adım Adım Analysis Services Development Wizard Kullanımı

 

Adım Adım  Reporting Services Configuration Kullanımı

 

Adım Adım  SQL Server Configuration Manager Kullanımı

 

Adım Adım  SQL Server Error and Usage Reporitng Kullanımı

 

Adım Adım  SQL Server Installation Center Kullanımı

 

Adım Adım  Microsoft SQL Server Samples Owerview Kullanımı

 

Adım Adım  SQL Server Book Online Kullanımı

 

Adım Adım  SQL Server Tutorials Kullanımı

 

Adım Adım  Database Engine Tunning Advisor Kullanımı
Adım Adım  SQL Server Profiler Kullanımı

 

Adım Adım  Report Designer Preview Kullanımı

 

Adım Adım  SQL Server Management Studio Kullanımı

 

Adım Adım  SQL Server 2008 Services - Servisleri

 

Adım Adım  Database Engine Servisinin Kullanımı

 

Adım Adım  Analysis Servisinin Kullanımı
Adım Adım  Reporting Servisinin Kullanımı

 

Adım Adım  Notification Servisinin Kullanımı

 

Adım Adım  Replication Servisinin Kullanımı
Adım Adım  Service Broker Servisinin Kullanımı

 

Adım Adım  Full Text Search Servisinin Kullanımı

 

Adım Adım  Compact Edition Servisinin Kullanımı

 

Adım Adım  Windows Kimlik Doğrulama Kullanımı

 

Adım Adım  SQL Server Kimlik Doğrulama Kullanımı

 

Adım Adım  SQL Server 2008 Yeniliklerinin Kavranması

 

Next-Generation Data Warehousing Yeniliklerine Genel Bakış
New Microsoft Data Platform Vision Özelliklerinin Kavranması

 

Declarative Management Framework (DMF) Kullanımı

 

Adım Adım  Database (Veritabanı) Oluşturma

 

Adım Adım  Database (Veritabanı) Kullanımı

 

Adım Adım  Stored Procedure (Saklı Yordam) Oluşturma

 

Adım Adım  Stored Procedure (Saklı Yordam) Kullanımı

 

Adım Adım  View (Görünüm) Oluşturma

 

Adım Adım  View (Görünüm) Kullanımı

 

Adım Adım  Function (Fonksiyon) Oluşturma

 

 

 

Adım Adım  Function (Fonksiyon) Kullanımı

 

Adım Adım  Trigger (Tetikleyici) Oluşturma

 

Adım Adım  Trigger (Tetikleyici) Kullanımı

 

Adım Adım  Table (Tablo) Oluşturma

 

Adım Adım  Table (Tablo) Kullanımı

 

Adım Adım  Column (Kolon) Oluşturma 

 

Adım Adım  Column (Kolon) Kullanımı

 

Insert (Ekleme) İşlemleri

 

Update (Güncelleme) İşlemleri

 

Delete (Temizleme) İşlemleri

 

Object (Nesne) İşlemleri

 

Adım Adım  Constraint (Sınırlama/Koşul) Oluşturma

 

Adım Adım  Constraint (Sınırlama/Koşul) Kullanımı

 

Adım Adım  Index (Dizin) Oluşturma

 

Adım Adım  Index (Dizin) Kullanımı

 

Adım Adım  Database User (Veritabanı Kullanıcısı) Oluşturma

 

Adım Adım  Database User (Veritabanı Kullanıcısı) Kullanımı

 

Adım Adım  Database Role (Veritabanı Rolü) Oluşturma

 

Adım Adım  Database Role (Veritabanı Rolü) Kullanımı
Adım Adım  Application Role (Uygulama Rolü) Oluşturma

 

Adım Adım  Application Role (Uygulama Rolü) Kullanımı

 

Adım Adım  Schema (Şema) Oluşturma

 

Adım Adım  Instance Login (Örnek Kullanıcısı) Oluşturma

 

Adım Adım  Instance Login (Örnek Kullanıcısı) Kullanımı

 

Adım Adım  Credential (Sicil) Oluşturma

 

Temel Transact-SQL Kullanımı

 

ile Sözdimi ve Kullanım

 

ile Sözdimi ve Kullanım

 

ile Sözdimi ve Kullanım

 

OR ile Sözdimi ve Kullanım

 

AND ile Sözdimi ve Kullanım

 

NULL ile Sözdimi ve Kullanım

 

NOT NULL ile Sözdimi ve Kullanım

 

ile Sözdimi ve Kullanım

 

ile Sözdimi ve Kullanım

 

ile Sözdimi ve Kullanım

 

OUTPUT ile Sözdimi ve Kullanım

 

ile Sözdimi ve Kullanım

 

INTERSECT ile Sözdimi ve Kullanım

 

EXCEPT ile Sözdimi ve Kullanım
IF ile Döngü Sözdimi ve Kullanım

 

CASE ile Döngü Sözdimi ve Kullanım

 

WHILE ile Döngü Sözdimi ve Kullanım
Replication (Denkleştirme) İşlemlerinin Yapılması

 

Replication (Denkleştirme) Parolasının Yapılandırılması

 

Replication (Denkleştirme): Distribution/Distributor (Dağıtıcı) Hazırlanması

 

Replication (Denkleştirme): Distribution/Distributor (Dağıtıcı) Yapılandırılması
Replication (Denkleştirme): Distribution/Distributor (Dağıtıcı) Kaldırılması
Replication (Denkleştirme): Publication/Publicator (Yayımcı) Hazırlanması

 

Replication (Denkleştirme): Publication/Publicator (Yayımcı) Yapılandırılması
Replication (Denkleştirme): Publication/Publicator (Yayımcı) Kaldırılması
Replication (Denkleştirme): Subscription/Subscriber (Üyelik) Hazırlanması

 

Replication (Denkleştirme): Subscription/Subscriber (Üyelik) Yapılandırılması
Replication (Denkleştirme): Subscription/Subscriber (Üyelik) Kaldırılması

SQL Server 2008 Eğitim Seti DVD