Üye Kayıt Üye Giriş

SQL Server 2005 Görsel Eğitim Seti Ürün Fiyatı : 59 TL


SQL Server 2005 Görsel Eğitim Seti

 

Kurulum

Genel Kavramlar

Yeni Veritabanı Oluşturmak, Sistem Veritabanları

Veri Tipleri, Yeni Bir Tablo Oluşturmak

Tablolar Arasındaki İlişkileri Oluşturmak

Database Diagrams (Veritabanı Diagramları) Oluşturmak

Tablolara Kayıtlar Girmek, Foreign Key ve Tablolarda Veri Bütünlüğü

Constaint Tanımlamak, Düzeltmek

Index (İndeks, Dizin, Sıralama) Tanımlamak, Düzenlemek, Silmek

Statistics (İstatistikler) Oluşturmak, Değiştirmek, Silmek

Views (Görünümler) Oluşturmak, Değiştirmek, Silmek

Registered Servers (Kayıtlı Sunucular), Genel Bilgiler

Genel Veritabanı İşlemleri (Shrink, Backup, Restore, Import, Export, Attach, Detach)

Database Logins (Veritabanı Loginleri), Server Roles (Sunucu Rolleri)

Users, Rols, Schemas (Veritabanı Kullanıcıları, Rolleri, Şemalar)

Yetkiler - Database Logins

Yetkiler - Tablolar, Viewler, Veritabanları

SQL Komutları

            CreateDatabase (Veritabanı Yaratmak)

            AlterDatabase (Veritabanı Değişiklikleri)

            CreateTable (Tablo Yaratmak)

            AlterTable (Tablo Değişiklikleri)

            InsertInto (Tablolara Yeni Kayıtlar Eklemek)

            Update (Tablolarda Kayıtları Güncellemek)

            Delete (Tablolardan Kayıtlar Silmek)

            Select (Kayıtları Listelemek)

            Top, Len, Count, Sum, Max (Bazı Select Fonksyonları)

            Between (Alan Sınırlarını Sorgulamak)

            Order By (Sıralama Yapmak)

            GroupBy (Gruplama Yapmak)

            In, Not In (İçindeyse, İçinde Değilse Listele)       

            Distinct (Yalnız Bir Kere Listele)

            Like (Yarı Belirli Aramalar)

            Inner Join (Tablo Bağlantıları)

            Outer Join (Tablo Bağlantıları)

            Diğer Join Yöntemi, Case-When Komutu

            Having Komutu

            İç İçe Select Cümleleri

            With Komutu

            Pivot Kullanımı

            Row_Number Fonksyonu

            Rank, Dense_Rank Fonksyonları

            String Fonksyonlar

            DateTime Fonksyonları

StorredProcedure (Depo Edilen Yordamlar)

Trigger (Tetikler)

            After Insert Trigger (Tetikler)

            After Update Trigger (Tetikler)

            After Delete Trigger (Tetikler)
Cursor Kullanımı

SQL Server 2005 Görsel Eğitim Seti