Üye Kayıt Üye Giriş

İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı Görüntülü Eğitim Seti Ürün Fiyatı : 237 TL


İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı Seti 29 DVD + Rehberlik Kitabı GÜNCEL


2014 - 2015 Müfredata Göre Hazırlanmıştır.

 

Türkiyenin En Geniş İçeriğine Sahip İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığına Hazırlık Seti (YENİ ÇIKTI)
Çalışma Ortamı: DVD Player - Bilgisayar - Playstation - TV ortamlarında çalışma imkanı

- Medeni Usul Hukukıu
- İcra - İflas Hukuku
- Kıymetli Evrak Hukuku
- Tebligat Hukuku
- Konu Soru Çözümleri
- Çıkmış Soru Çözümleri

- Profesyonel TV Stüdyosunda HD Kalitede Çekimler
- Her Ders Kendi Alanında Uzman Öğretmenler Tarafından Anlatılmıştır.
- Dersler Konu Konu Başlıklarlar Halinde Anlatılmıştır.
- Her Konuya Ait Soru Çözümleri Öğretmen Tarafından Yapılmıştır.
- Dersin Sonunda Son 4 Yılın Soruları Adım Adım Çözülmüştür.
- Hangi Konudan Kaç Soru İle Karşılaşabileceğiniz Detaylı Bir Şekilde Anlatılmıştır.
- Türkiyede Bir İlk Olarak Hazırlanmış Güncel İçeriğe Sahip TEK ve YENİ HAZIRLANMIŞ Görüntülü Eğitim Setidir.

Neden Görüntülü KPSS Eğitim Seti?

1- Güncel Olarak Hazırlanmış Olması
2- Profesyonel Öğretmenler Tarafından Anlatılmış Olması
3- Konuların Ünitelendirilerek Anlaşılır Bir Şekilde Sunulması
4- Konulara Ait Çıkabilecek soru Tiplerinin Bolca Öğretmen Tarafından Çözülmesi
5- Her Derse Ait Çıkmış Son 4 Yılın Sorularının Adan Zye Adım Adım Çözülmesi
6- Dershaneye Binlerce TL Harcamanızı Engellemesi
7- Dershanedeki Eğitimin Daha Kaliteli Bir Halde Sunulması
8- Anlamadığınız Konuları ve Çözmekte Zorlandığınız Soru Tiplerini Tekrar Tekrar İzlemenize Olanak Sağlaması
9- Zamanınızı İyi Değerlendirmenizi Sağlaması

Konuların Anlatımı Nasıldır?

1- Konular Ana Başlıklarına Göre Ünitelendirilerek Sizlerin anlayabileceği Bir Şekilde Anlatılmıştır.
2- Demo Görüntülerindeki İzleminiz Zaten Konuların Nasıl Anlatıldığı İle İlgili Sizlere Daha Detaylı Bir Fikir Sunacaktır.

Soru Çözümleri Nasıldır?

1- Soru Çözümleri Her Konunun Sonunda Öğretmen Tarafından Adım Adım ve Açıklayıcı Bir Şekilde Çözülmüştür.
2- Çıkmış Son 4 Yılın Soruları Adım Adım Çözülmüştür.
3- Çıkabilecek Soru Tipleri Karma Sorular Altında Öğretmen Tarafından Çözülmüştür.
4- Örnek Soru Çözümü Demo Olarak Sunulmuştur.

Set Güncel midir?

1- Set Son Güncel İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı Müfredatı Baz Alınarak Hazırlanmıştır.
2- Örneğin 2013 İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınav Soru Çözümleri Set İçerisinde Yer Almaktadır.
3- 2014 - 2015... Her Yıl Yapılacak İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınav Soruları Öğretmenler Tarafından Çözülerek Set İçerisine Konulacaktır.
4- Konu Değişikleri Sete İlgili Dersin Öğretmeni Tarafından Hazırlanarak İlave Edilecektir.
5- Bu Şekilde Güncelliğini Sürekli Sağlayacak Bir Biçimde Hazırlanmıştır.

Medeni Usul Hukuku Konu Başlıkları:

- GİRİŞ
- YARGI ÖRGÜTÜ
- YARGI GÖREVLİLERİ
- HUKUKSAL YARDIM (=İSTİNABE)
- GÖREV VE YETKİ
- İŞ BÖLÜMÜ AYRIMI
- YARGI YERİ BELİRTİLENMESİ(MERCİ TAYİNİ)
- SÜRELER,ADLİ TATİL VE ESKİ DURUMA GETİRME
- TARAFLAR
- DAVA
- DAVAYA YANIT(CEVAP)
- TAHRİKAT(İNCELEME)
- İSTİCEVAP(=SORGUYA ÇEKİLME)
- ÖN SORUN-BEKLEYİCİ SORUN AYRIMI
- DAVAYA MÜDAHALE
- DAVA ARKADAŞLIĞI
- DAVANIN İHBARI (DUYURULMASI)
- KARŞI DAVA
- DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI
- ISLAH
- DAVANIN KONUSUZ KALMASI
- DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI VE DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI
- İSPAT
- KANITLAR
- KARAR VE HÜKÜM
- YASA (KANUN)YOLLARI
- KESİN HÜKÜM
- ÖZEL YARGILAMA USULLERİ
- AÇIKLAMA (TAVZİH) VE DÜZENLEME (TAHSİS)
- TAHKİM

Medeni Usul Hukuku Demo:


İcra - İflas Hukuku İçerik:

- İCRA VE İFLAS HUKUKUNUN GENEL KURAMI
- GİRİŞ
- GENEL İLKELER
- SÜRELER,TATİL VE TALİKLER
- TAKİP YOLUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ
- ŞİKAYET
- GENEL İLKELER

- İCRA HUKUKU
- GİRİŞ
- TAKİP YOLLARI
- HACİZ YOLUYLA TAKİP
- İLAMSIZ TAKİP
- GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP
- KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU İLE TAKİP
- KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ
- İLAMLI TAKİP

- REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP
- GİRİŞ
- TAKİP TÜRLERİ
- ORTAK HÜKÜMLER
- İHTİYATİ HACİZ

- İFLAS HUKUKU
- GİRİŞ
- GENEL İLKELER
- İFLAS ORGANI
- İFLAS YOLUYLA TAKİP
- GENEL OLARAK
- İFLAS YOLLARI
- TAKİPLİ İFLAS
- TAKİPSİZ(DOĞRUDAN)İFLAS
- TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ

- İFLASIN ERTELENMESİ
- GİRİŞ
- ERTELEME KARARININ SONUÇLARI
- İFLASIN HUKUKSAL SONUÇLARI
- BORÇLU(MÜFLİS)AÇISINDAN SONUÇLARI
- ALACAKLILAR AÇISINDAN SONUÇLARI
- İFLAS TASFİYESİ
- TASFİYEYE HAZIRLIK
- TASFİYE AŞAMASI
- İFLASIN KALDIRILMASI VE İTİBARIN YERİNE GETİRİLMESİ
- İFLASIN KALDIRILMASI
- İTİBARIN YERİNE GELMESİ

- KONKORDATO HUKUKU
- GİRİŞ
- TÜRLERİ
- ADİ KONKORDATO
- İFLAS DILI KONKORDATO
- İFLAS İÇİ (İFLASTAN SONRA)KONKORDATO
- MALVARLIĞININ TERKİ SURATİYLE KONKORDATO
- YENİDEN YAPILANMA HUKUKU
- İPTAL DAVALARI
- HUKUKSAL NİTELİĞİ
- BENZER DAVALARLA KARŞILAŞTIRILMASI
- KONUSU VE İPTALE TABİ İŞLEMLER
- İPTAL DAVASINDA USUL
- İPTAL DAVASININ SONUÇLARI

İcra - İflas Hukuku Demo:


Kıymetli Evrak Hukuku:

- KIYMETLİ EVRAK
- GENEL HÜKÜMLER
- KIYMETLİ EVRAKIN TÜRLERİ
- KOMBİYO SENETLERİ
- GENEL OLARAK
- POLİÇE
- POLİÇENİN KEŞİDESİ ŞEKLİ
- POLİÇENİN DEVREDİLMESİ
- KABUL VE AVAL
- POLİÇEDE VADE
- ÖDEME
- KABUL VE ÖDEMEDEN KAÇINMA DURUMUNDA BAŞVURU(=MÜRACAAT)HAKLARI
- POLİÇE NÜSHALARI VE POLİÇE SURETLERİ
- ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
- YASA ÇATIŞMALARI
- BONO(=EMRE MUHARRER SENET)
- ÇEK
- ÇEKLERİN KEŞİDESİ VE ŞEKLİ
- ÇEKLERİN DEVRİ
- ÖDEME VE ÖDEMEDEN KAÇINMA
- ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
- YASALAR ÇATIŞMASI
- KOMBİYO SENETLERİNE BENZEYEN SENETLER VE DİĞER EMRE YAZILI SENETLER
- EMTİA SENETLERİ
- UMUMİ MAĞAZALAR TARAFINDAN ÇIKARILAN MAKBUZ SENEDİ VE VARANT
- TAŞIMA İŞLERİ VE TAŞIMA SENEDİ
- GENEL HÜKÜMLER
- EŞYA TAŞIMA

Kıymetli Evrak Hukuku Demo:


Tebligat Hukuku:

- TEBLİGAT HUKUKU
- YARGILAMA GİDERLERİ
- YARGILAMA GİDERLERİ VE ADLİ YARDIM
- MEVZUAT

Tebligat Hukuku Demo: