Üye Kayıt Üye Giriş

SMMM Staja Başlama Görüntülü Eğitim Seti Ürün Fiyatı : 297 TL


SMMM Staja Başlama Görüntülü Eğitim Seti 106 DVD

SMMM Görüntülü Eğitim Seti 106 DVD + Rehberlik Kitabı GÜNCEL

Türkiyenin En Geniş İçeriğine Sahip SMMM Görüntülü Eğitim Seti (YENİ ÇIKTI)

Çalışma Ortamı: DVD Player - Bilgisayar - Playstation - TV ortamlarında çalışma imkanı

2013 SMMM Görüntülü Sesli ve Çözümlü Sınav Soruları Setle Beraber Ücretsiz Gelecektir...


Önce Demoları İzleyin Kararınızı Sonra Verin

SMMM Temel Hukuk Örnek Demo Görüntüsü:

SMMM Staja Başlama Meslek Hukuku Demo:

SMMM Vergi Hukuku Demo:

SMMM Ticaret Hukuku Demo:

SMMM İktisat Demo:

SMMM Maliyet Muhasebesi Örnek Demo:


 

SMMM Staja Başlama Görüntülü Eğitim Seti
SMMM Görüntülü Eğitim Seti 106 DVD + Rehberlik KitabıTürkiyenin En Geniş İçeriğine Sahip SMMM Görüntülü Eğitim Seti (YENİ ÇIKTI)
Çalışma Ortamı: DVD Player - Bilgisayar - Playstation - TV ortamlarında çalışma imkanı

SMMM Staja Başlama Hukuk Grubu Dersleri
-
Temel Hukuk
- Borçlar Hukuku
- 3568 Meslek Hukuku
- Türk Ticaret Hukuku
- Türk Vergi Hukuku
- 4857 İş Hukuku
- 5510 SGK

SMMM Staja Başlama Muhasebe Grubu Dersleri
- Finansal Muhasebe
- Maliyet Muhasebesi
- Muhasebe Denetimi
- Mali Analiz ve Tablolar
- Şirketler Muhasebesi
- TMS (Türkiye Muhasebe Standartları)

SMMM Staja Başlama EKO-MALİYE Grubu Dersleri
- İktisat
- Kamu Maliyesi

SMMM Sataja Başlama Genel Kültür Genel Yetenek
- SMMM Tarih
- SMMM Tükçe
- SMMM Matematik

SMMM Staja Başlama Ders Çalışma Metodları 1 DVD

Telefonla Sipariş Hattı: 0 212 428 23 21 (Kapıda Ödeme, Kapıda Kredi Kartı İle Tek Çekim, Havale İle Ödeme, Kredi Kartı İle Ödeme Seçenekleri)


- Profesyonel TV Stüdyosunda HD Kalitede Çekimler
- Her Ders Kendi Alanında Uzman Öğretmenler Tarafından Anlatılmıştır.
- Dersler Konu Konu Başlıklar Halinde Anlatılmıştır.
- Her Konuya Ait Soru Çözümleri Öğretmen Tarafından Yapılmıştır.
- Dersin Sonunda Son 5 Yılın Soruları Adım Adım Çözülmüştür.
- Hangi Konudan Kaç Soru İle Karşılaşabileceğiniz Detaylı Bir Şekilde Anlatılmıştır.
- Türkiyede Bir İlk Olarak Hazırlanmış Güncel İçeriğe Sahip TEK ve YENİ HAZIRLANMIŞ Görüntülü Eğitim Setidir.

SMMM Mesleğine Giriş Sınavı İçindir:


Neden Görüntülü SMMM Eğitim Seti?

1- Güncel Olarak Hazırlanmış Olması
2- Profesyonel Öğretmenler Tarafından Anlatılmış Olması
3- Konuların Ünitelendirilerek Anlaşılır Bir Şekilde Sunulması
4- Konulara Ait Çıkabilecek soru Tiplerinin Bolca Öğretmen Tarafından Çözülmesi
5- Her Derse Ait Çıkmış Son 5 Yılın Sorularının Adan Zye Adım Adım Çözülmesi
6- Dershaneye Binlerce TL Harcamanızı Engellemesi
7- Dershanedeki Eğitimin Daha Kaliteli Bir Halde Sunulması
8- Anlamadığınız Konuları ve Çözmekte Zorlandığınız Soru Tiplerini Tekrar Tekrar İzlemenize Olanak Sağlaması
9- Zamanınızı İyi Değerlendirmenizi Sağlaması


Konuların Anlatımı Nasıldır?

1- Konular Ana Başlıklarına Göre Ünitelendirilerek Sizlerin anlayabileceği Bir Şekilde Anlatılmıştır.
2- Demo Görüntülerindeki İzleminiz Zaten Konuların Nasıl Anlatıldığı İle İlgili Sizlere Daha Detaylı Bir Fikir Sunacaktır.


Soru Çözümleri Nasıldır?

1- Soru Çözümleri Her Konunun Sonunda Öğretmen Tarafından Adım Adım ve Açıklayıcı Bir Şekilde Çözülmüştür.
2- Çıkmış Son 5 Yılın Soruları Adım Adım Çözülmüştür.
3- Çıkabilecek Soru Tipleri Karma Sorular Altında Öğretmen Tarafından Çözülmüştür.
4- Örnek Soru Çözümü Demo Olarak Sunulmuştur.


Set Güncelmidir?

1- Set Son Güncel SMMM Müfredatı Baz Alınarak Hazırlanmıştır.
2- Örneğin 2013 SMMM Sınav Soru Çözümleri Set İçerisinde Yer Almaktadır.
3- 2013 - 2016... Her Yıl Yapılacak SMMM Sınav Soruları Öğretmenler Tarafından Çözülerek Set İçerisine Konulacaktır.
4- Konu Değişikleri Sete İlgili Dersin Öğretmeni Tarafından Hazırlanarak İlave Edilecektir.
5- Bu Şekilde Güncelliğini Sürekli Sağlayacak Bir Biçimde Hazırlanmıştır.

Temel Hukuk
- Hukuk Nedir
- Sosyal Hayatı Düzenleyen Kuralar Nelerdir
- Hukuk Kurallarının Yaptırımları
- Hak ve Türleri
- Kişilik Ve Türleri
- Kişiliğin Başlangıcı


3568 Sayılı Kanun (Meslek Hukuku)

- SMMM Mesleğinin Doğuşu
- SMMM Mesleğinin Amacı
- SMMM Mesleğinin
- SMMM Giriş Genel Şartları
- SMMM Giriş Özel Şartları
- SMMM Meslek Ünvanının Haksız Kullanılması
- Staj ve Staj Süresinden Sayılan Hizmetler
- Yabancı SMMM Mensuplarının Durumu
- YMMM Mesleğine Giriş Şartları
- SMMM İle YMM Arasındaki Farklar
- Meslek Odası Organları ( Kurulları)
- Oda Genel Kurlunun Görevleri
- Odanın Yönetim Kurulunun Görevleri
- Oda Toplantıları
- Odanın Gelirleri
- Birliğin Organları
- Birliğin Geliri
- Birliğin Toplantıları
- Disiplin Yönetmeliği
- Staj Yönetmeliği
- Staja İlişkin Esaslar
- Stajın Hedefi
- Meslek İle ilgili Sırlar
- Meslek Mensubunun Uyması Gereken Kurallar
- Sözleşmeler
- Örnek Soru Çözümleri
- Çıkmış sınav soruları çözümü


Vergi Hukuku

- Vergi Hukukunun Tanımı ve Bölümleri
- Vergi Hukukunun Tarihsel Gelişimi
- Muafiyet-İstisna-Peçeleme-Kıyas
- Vergi Hukukunun Diğer Hukuklarla İlişkileri
- Kavramlar
- Vergi Hukukunun Kaynakları
- Vergi Hukuku Nelerden Oluşur
- Vergi Hukukunda Yorumlar
- Vergi Yükümlüsü ve Sorumlusu
- Vergi Hukukunda Teselsül
- Kimler Vergi Mükellefi Olur
- Vergilendirme süreci
- Vergide Tarh Çeşitleri
- Vergi Tarhında Ön Hazırlayıcı İşlemler
- Vergi Yoklamasın yetkili Olanlar
- Takdir Komisyonu
- Vergi Denetimi Süreçleri
- Vergi Süreleri
- Yasal Süreyi Uzatan Nedenler
- Vergi Borcunun Sona ermesi
- Vergi Cezasının Sona ermesi
- Gecikme Zammı ve Faizi Kavramları
- Tahakkuk Zaman Aşımı
- Tahsil Zaman Aşımı
- Vergi Alacağının Güvence Altına Alınması
- Vergi Hukukundaki Mahkemeler
- Vergi Suçları
- Soru Çözümleri
- Çıkmış soru Çözümleri


Ticaret Hukuku

- Ticaret Hukukuna Giriş
- Tanım
- Ticaret hukukunun İşlevleri
- Arizi Kazanç
- Ticari İşletmenin Unsurları
- Ticari İşletmede Devir
- Haksız Rekabet
- Haksız Rekabette Açılacak Davalar
- Ticari Defterler
- Defter Türleri
- Ticaret Ünvanları
- Ticari Davalarda Hüküm Süreleri
- Ticaret Sicilinin İşleyişi
- Ortaklıklar
- Kıymetli Evraklar Hukuku
- Kıymetli Evrak Türleri
- Örnek Soru Çözümleri
- Çıkmış soru Çözümleri


İktisat Maliye (Ekomaliye)

- İktisat Teorisine Giriş
- İktisat Biliminin Özellikleri
- İktisat Biliminin İlgilendiği Konular
- Tüme Varım Tümden Gelim Kavramları
- İktisadın Bölümleri
- İktisadın Ekonomik Birimleri
- İhtiyaç Kavramı
- İhtiyacın Özellikleri
- Mal-Hizmet-Fayda
- Sistemler
- İktisadi sistemler
- Arz ve Talep
- Piyasanın Denge Koşulu
- Piyasa Türleri
- Faktör Gelirleri
- Makro İktisat
- Mikro İktisat
- Değer Paradoksu Kavramı
- Maliye
- Kamu Maliyesine Giriş
- Kamu Harcamalarının Gerçek Artış Nedenleri
- Kamu Harcamalarının Görünürde Artış Nedenleri
- Fayda-Maliyet Analizi
- Bütçe ve Bütçe Çeşitleri
- Türk Bütçe Sistemi
- Yerel Yönetimler
- Belediye Bütçeleri Türleri
- İl Özel idare Bütçeleri
- Köy Gelirleri
- Örnek Soru Çözümleri
- Çıkmış soru Çözümleri


SMMM Kamu Maliyesi Demo:Maliyet Muhasebesi

- Kavramlar
- Yöntem ve Tek Düzen Hesap Plan
- İlk Madde ve Malzeme
- İşçilik Maliyetleri
- Genel Üretim Giderleri
-  SMMM Satılan Mamüllerin Tablosu
- Başabaş Noktası
- Sipariş Maliyet Yöntemi
- Standart Maliyet
- Safha Maliyet Sistemi
- Birleşik Maliyet
- Örnek Soru Çözümleri
- Çıkmış soru Çözümleri


Mali Analiz

- Mali Analiz Giriş
- Analiz Neden Yapılır
- Finansal Tablo türleri
- Aktif Bilanço
- Dönen Varlıklar
- Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı
- Bilanço Dipnotları
- Gelir Tablosu Dipnotları
- Mali Tablolar
- Fon Kaynağı Yaratmak
- Fon Kullanımı
- Mali Analiz Çeşitleri
- Finansal Tablolarda Kullanılan Analiz Teknikleri
- Bilanço
- Rasyo Analiz Tekniği
- Örnek Soru Çözümleri
- Çıkmış soru Çözümleri

Muhasebe Denetimi

- Muhasebe Denetimine Giriş
- Denetim Nedir
- Denetçi
- Denetçi Türleri
- Denetçi Sıralaması
- Genel Kabul Görüş Denetim Standartları
- Denetçinin Görevleri
- Denetim raporlarında Bulunması Gerekenler
- Denetim Riskleri
- Denetim Zamanı
- İç Kontrol sistemi
- İç Kontrol sisteminin Değerlendirme Aşamaları
- Denetim Yöntemleri
- Çalışma Kağıtları
- Kaç Türlü Dosya Vardır
- Denetimler
- Kasa Denetimi
- Banka Denetimi
- Alacak Denetimi
- Örnek Soru Çözümleri
- Çıkmış soru Çözümleri

4857 İş Hukuku - SGK

- İş Hukukunun  ve Temel İlkeleri
- İş Hukukunun Kaynakları
- İş Hukukunun Uygulama Alanı
- İş Hukukunun Temel Kavramları
- İşyerini Bildirme-İşyeri Devri
- İşyerinin Kapatılması
- İş Sözleşmesi
- İş Sözleşmesinin Türleri
- İş Sözleşmesinin Yapılması
- İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar
- İşverenin İş Sözleşmesinden Doğan Borçları
- İş sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sonuçları
- İş Sözleşmesinde Fesih ve Türleri
- İş Güvencesi Şartları
- Toplu İşten Çıkarma
- Çalışma Belgesi-İbraname
- Kıdem Tazminatı
- Çalışma Süreleri ve İzinler
- Ücretli Tatil ve İzinler
- Çalışma Yaşamında Özel Olarak Korunan Gruplar
- Ücret
- Ücret Sistemleri
- Ücretin Belirlenmesi Ve Düzeyi
- Ücretten Ceza Kesintisi
- Sosyal Sigortaların İşleyişi
- Sigortalılığın Başlama ve Bitişi
- Sosyal Sigorta Kolları
- İşsizlik Sigortası
- İsteğe Bağlı Sigorta (İBS)
- Genel Sağlık Sigortası (GSS 5510)
- Örnek Soru Çözümleri
- Çıkmış soru Çözümleri

Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)

- Finansal Tabloların Nitelikleri
- TMS1-Finansal Tabloların Sunuluşu Standartı
- TMS2-Stoklar Standartı
- TMS7-Nakit Akış Tabloları Standartı
- TMS8-Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar
- TMS10-Bilanço Tarihindeki Olaylar Standartı
- TMS11-İnşaat Sözleşmeleri Standartı
- TMS12-Gelir Vergileri Standartı
- TMS14-Bölümlere Göre Raporlama Standartı
- TMS16- Maddi Duran Varlıklar ve TMS36 Varlıkların Değer Düşüklüğü
- TMS17- Kiralama İşlemleri ( finansal Kiralama)
- TMS18- Gelir ( Hasılat)Standardı
- TMS19-Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı
- TMS20- Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması
- TMS21-Kur Değişimlerinin etkileri
- TMS23- Borçlanma Maliyetleri Standardı
- TMS24-İlişkili Taraf Açıklamaları Standardı
- TMS27-Konsolide Finansal Tablolar
- TMS29-Yüksek Enflasyon Döneminde Finansal Tablolar
- TMS37-Karşılıklar Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar Standardı
- Örnek Soru Çözümleri
- Çıkmış soru Çözümleri

Borçlar Hukuku

- Borçlar Hukuku
- Borcun Unsurları
- Borcun Kaynakları
- Sözleşme Şekilleri
- Butlan ( Hükümsüzlük) Kavramı
- Temsil Kavramı
- Temsil Ne Zaman Sonlanır
- Temerrüt (Direnme)
- İrade İle Beyan Arasındaki Uyuşmazlıklar
- Borcun İfası
- Borcu Sona Erdiren Nedenler
- Takas 
- Sözleşme Türleri
- Kefalet Türleri
- Örnek Soru Çözümleri
- Çıkmış soru Çözümleri

SMMM Finansal Muhasebe Dersi İçerik:

Dönen Varlıklar
Sınava Yönelik Hesaplar
- 100 Kasa
- 101 Alınan Çekler
- 102 Bankalar
- 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)
- 108 Diğer Hazır Değerler
- 110 Hisse Senetleri
- 111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar
- 112 Kamu Kesim Tahvil Senet ve Bonolar
- 119 Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
- 120 Alıcılar
- 121 Alacak Senetleri
- 122 Alacak Senetleri Reeskontu (-)
- 128 Şüpheli Ticari Alacaklar
- 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)
- 131 Ortaklardan Alacaklar
- 133 Bağlı Ortaklıklar
- 150 İlk Madde ve Malzeme
- 153 Ticari Mallar
- 181 Gelir Tahakkukları Hesabı
- 190 Devreden KDV
- 191 İndirilecek KDV

Duran Varlıklar
- 250 Arazi ve Arsalar
- 252 Binalar
- 254 Taşıtlar
- 255 Demirbaşlar
- 257 Birikmiş Amortismanlar (-)
- 264 Özel Maliyetler
- 281 Gelir Tahakkukları Hesabı

Kısa Vadeli Yabancı Varlıklar
- 300 Banka Kredileri Hesabı
- 320 Satıcılar Hesabı
- 321 Borç Senetleri Hesabı (-)
- 322 Borç Senetleri Reeskont Hesabı (-)
- 331 Ortaklara Borçlar
- 368 Ödenmesi Gereken Peşin Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı

Uzun Vadeli Yabancı Varlıklar
- 400 Banka Kredileri Hesabı

Özkaynaklar
- 500 Öz Sermaye
- 501 Ödenmemiş Sermaye (-)

- Muhasebe Süreci
- Hesap,Madde,Fiş Tanımları
- GKMİ (12 Adet)
- Aktifi düzenleyici Pasif Hesaplar
- Pasifi Düzenleyici Aktif Hesaplar
- Kar Yedekleri Hesabı
- Sermaye Yedekleri Hesabı
- Maddi Duran Varlıklar
- Mali Duran Varlıklar
- Maddi Olmayan Duran Varlıklar
- Bürüt İşletme Sermayesi
- Net İşletme Sermayesi
- Sürekli Sermaye Kavramları
- VUK 232 Maddesinin Açıklaması
- Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgeler
- Alacağın Şüpheli Hale Gelmesi
- Şirketler Muhasebesi
- Şahıs - Sermaye Ortaklıkları
- Diğer Konu Anlatımları
- Çıkmış ve Çıkabilecek Muhtemel Soru Çözümleri

Çıkmış Soru Çözümleri Örnek Demo Görüntüsü:SMMM Çıkmış Soru Çözümleri Örnek Video: