Üye Kayıt Üye Giriş

Açık Lise Matematik-1 Görüntülü Eğitim Seti Ürün Fiyatı : 28 TL


Açık Lise Matematik-1 Görüntülü Eğitim Seti + Rehberlik Kitabı
Toplam 3 DVD

Çalışma Ortamı: DVD Player - Bilgisayar - Playstation - TV ortamlarında çalışma imkan

- Profesyonel TV Stüdyosunda HD Kalitede Çekimler
- Her Ders Kendi Alanında Uzman Öğretmenler Tarafından Anlatılmıştır.
- Dersler Konu Konu Başlıklarlar Halinde Anlatılmıştır.
- Her Konuya Ait Soru Çözümleri Öğretmen Tarafından Yapılmıştır.
- Dersin Sonunda Çıkımış  Sorular Adım Adım Çözülmüştür.
- Hangi Konudan Kaç Soru İle Karşılaşabileceğiniz Detaylı Bir Şekilde Anlatılmıştır.
- Türkiyede Bir İlk Olarak Hazırlanmış Güncel İçeriğe Sahip TEK ve YENİ HAZIRLANMIŞ Eğitim Setidir.

Neden Görüntülü Açıklise Eğitim Seti?

1- Güncel Olarak Hazırlanmış Olması
2- Profesyonel Öğretmenler Tarafından Anlatılmış Olması
3- Konuların Ünitelendirilerek Anlaşılır Bir Şekilde Sunulması
4- Konulara Ait Çıkabilecek soru Tiplerinin Bolca Öğretmen Tarafından Çözülmesi
5- Her Derse Ait Çıkmış  Soruların Adan Zye Adım Adım Çözülmesi
6- Dershaneye Binlerce TL Harcamanızı Engellemesi
7- Dershanedeki Eğitimin Daha Kaliteli Bir Halde Sunulması
8- Anlamadığınız Konuları ve Çözmekte Zorlandığınız Soru Tiplerini Tekrar Tekrar İzlemenize Olanak Sağlaması
9- Zamanınızı İyi Değerlendirmenizi Sağlaması
10- Başka bir kaynağa ihtiyaca gerek olmaması

Konuların Anlatımı Nasıldır?

1- Konular Ana Başlıklarına Göre Ünitelendirilerek Sizlerin anlayabileceği Bir Şekilde Anlatılmıştır.
2- Demo Görüntülerindeki İzleminiz Zaten Konuların Nasıl Anlatıldığı İle İlgili Sizlere Daha Detaylı Bir Fikir Sunacaktır.

Soru Çözümleri Nasıldır?

1- Soru Çözümleri Her Konunun Sonunda Öğretmen Tarafından Adım Adım ve Açıklayıcı Bir Şekilde Çözülmüştür.
2- Çıkmış  Sorular Adım Adım Çözülmüştür.
3- Çıkabilecek Soru Tipleri Karma Sorular Altında Öğretmen Tarafından Çözülmüştür.

Açıklise Matematik-1 Görüntülü Eğitim Seti İçerik:

MANTIK
1. ÖNERMELER
a. Mantık
b. Terim,tanımlı ve tanımsız terimler
c. Önermenin tanımı sembolle gösterim
ç. Önermenin doğruluk değeri
d. Önermenin doğruluk değerleri tablosu
e. Denk (eşdeğer) önermeler
f. Bir önermenin değili (olumsuzu)

2. BİLEŞİK ÖNERMELER
a. Bileşik önermeler
b. Veya (V) bağlacı ile kurulan bileşik önermeler ve özelikleri
c. Ve (Λ) bağlacı ile kurulan bileşik önermeler ve özelikleri
d. (V) ve (Λ) ikilemelerin birbiri üzerine dağılma özeliği
e. De Morgan (Dö Morgan) kuralları
f. Totoloji ve çelişki
g. Mantık kuralların elektrik devrelerine uygulanışı
I. Seri bağlama
II. Paralel bağlama
h. Koşullu (şartlı) önermeler
I. ise (⇒) bağlacı ile kurulan bileşik önermeler
II. Koşullu önermenin karşıtı, tersi, karşıt tersi
III. Koşullu önerme ile ilgili özelikler
IV. Ancak ve ancak (⇔) bağlacı ile kurulan iki yönlü koşullu önermeler
V. İki yönlü koşullu önerme ile ilgili özelikler

KÜMELER
1. TANIM

2. KÜMELERİN GÖSTERİMİ
a) Liste yöntemi ile gösterimi
b) Venn Şeması ile gösterimi
c) Ortak özelik yöntemi ile gösterimi

3. KÜMELERİN KARŞILAŞTIRILMASI
a) Kümenin elaman sayısı
b) Sonlu kümeler
c) Sonsuz kümeler
ç) Boş kümeler
d) Eşit kümeler
e) Denk kümeler

4. ALT KÜME (KÜME PARÇASI)
a) Alt küme
b) Alt kümenin özelikleri
c) Alt küme sayısı
ç) Özalt küme
I. Özalt küme
II. Özalt kümelerin sayısı
d) n elemanlı bir kümenin r elemanlı alt küme sayısı
e) Kuvvet kümesi

5. KÜMELERDE İŞLEMLER
a) Kümelerin birleşim işlemi ve özelikleri
I. Kümelerin birleşim işlemi
II. Birleşim işleminin özelikleri
b) Kümelerin kesişim işlemi ve özelikleri
I. Kümelerin kesişim işlemi
II. Kesişim işleminin özelikleri
c) Ayrık kümeler
ç) Kümelerde dağılma özelikleri
I. Kesişim İşleminin birleşim işlemi üzerine dağılma özeliği
II. Birleşim İşleminin kesişim işlemi üzerine dağılma özeliği
d) Birleşim kümesinin eleman sayısı
I. İki kümenin birleşiminin elaman sayısı
II. Üç kümenin birleşiminin elaman sayısı

6. EVRENSEL KÜME
a) Evrensel küme
b) Evrensel kümenin özelikleri

7. TÜMLEME
a) Tümleme
b) Tümleme işleminin özelikleri
c) De Morgan kuralı


8. İKİ KÜMENİN FARKI
a) Kümelerde fark işlemi
b) Kümelerde fark işleminin özelikleri
c) İki kümenin simetrik farkı

Açıklise Matematik 1 Görüntülü Eğitim Seti Konu Anlatımı Demo Görüntüsü:

Açıklise Matematik 1 Görüntülü Eğitim Seti Soru Çözümü Demo Görüntüsü: