Üye Kayıt Üye Giriş

Lise 10. Sınıf Edebiyat Görüntülü Eğitim Seti Ürün Fiyatı : 60 TL


10. Sınıf Edebiyat Görüntülü Eğitim Seti + Rehberlik Kitabı
Toplam 8 DVD

Lise 10. Sınıf Edebiyat Görüntülü Eğitim Seti 8 DVD
Çalışma Ortamı: DVD Player - Bilgisayar - Playstation - TV ortamlarında çalışma imkan

- Profesyonel TV Stüdyosunda HD Kalitede Çekimler
- Her Ders Kendi Alanında Uzman Öğretmenler Tarafından Anlatılmıştır.
- Güncel Lise (Ortaöğretim) Ders Müfredatına Göre Hazırlanmıştır.
- Dersler Konu Konu Başlıklarlar Halinde Anlatılmıştır.
- Her Konuya Ait Soru Çözümleri Öğretmen Tarafından Yapılmıştır.
- Dersin Sonunda Sınavda Karşılaşabileceğiniz Sorular Adım Adım Çözülmüştür.
- Türkiyede Bir İlk Olarak Hazırlanmış Güncel İçeriğe Sahip TEK ve YENİ HAZIRLANMIŞ Eğitim Setidir.

Neden Görüntülü Lise (Ortaöğretim) Eğitim Seti?

1- Güncel Olarak Hazırlanmış Olması
2- Profesyonel Öğretmenler Tarafından Anlatılmış Olması
3- Konuların Ünitelendirilerek Anlaşılır Bir Şekilde Sunulması
4- Konulara Ait Çıkabilecek soru Tiplerinin Bolca Öğretmen Tarafından Çözülmesi
5- Dershaneye Binlerce TL Harcamanızı Engellemesi
6- Dershanedeki Eğitimin Daha Kaliteli Bir Halde Sunulması
7- Anlamadığınız Konuları ve Çözmekte Zorlandığınız Soru Tiplerini Tekrar Tekrar İzlemenize Olanak Sağlaması
8- Zamanınızı İyi Değerlendirmenizi Sağlaması
9- Başka bir kaynağa ihtiyaca gerek olmaması

Konuların Anlatımı Nasıldır?

1- Konular Ana Başlıklarına Göre Ünitelendirilerek Sizlerin anlayabileceği Bir Şekilde Anlatılmıştır.
2- Demo Görüntülerindeki İzleminiz Zaten Konuların Nasıl Anlatıldığı İle İlgili Sizlere Daha Detaylı Bir Fikir Sunacaktır.

Soru Çözümleri Nasıldır?

Soru Çözümleri Her Konunun Sonunda Öğretmen Tarafından Adım Adım ve Açıklayıcı Bir Şekilde Çözülmüştür.

10. Sınıf Edebiyat Görüntülü Eğitim Seti İçerik:

I. ÜNİTE : TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI
1. Edebiyat-Tarih İlişkisi
2. Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılımasındaki Ölçütler

II. ÜNİTE: DESTAN DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI
1. Destan Dönemi
2. Sözlü Edebiyat
a. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
- Sagu
- Koşuk
b. Olay Çevresinde Oluşan Metinler ( Destan)
3. Yazılı Edebiyat (Köktürk Yazıtları, Uygur Metinleri)

III. ÜNİTE: İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI
1. XI -XII. Yüzyıllarda İslamiyet ve Türk Kültürü
2. İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri (XI - XII. yy.)
- Kutadgu Bilig
- Atebetül-Hakâyık
- Divân-ı Hikmet
- Divânü Lûgâtit-Türk
3. Oğuz Türkçesinin Anadoludaki İlk Ürünleri (XIII - XIV. yy.)
a. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler ( Şiir)
- İlahi
- Nefes
- Gazel
b. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
- Battalnâme
- Dede Korkut Hikâyeleri
- Danişmendnâme
- Mesnevi
c. Öğretici Metinler
- Tasavvufi Metinler
- Nasrettin Hoca Fıkraları

4. XV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı
a. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
1. Divan Şiiri
- Gazel
- Kaside
- Rubai
- Şarkı
- Murabba
- Muhammes
- Terkibibent

2. Halk Şiiri
a. Anonim Halk Şiiri
- Mâni
- Türkü
b. Âşık Tarzı Halk Şiiri
- Koşma
- Semai
c. Dinî Tasavvuf i Türk Şiiri
- Methiye
b. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
a. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler
- Halk Hikâyeleri
- Mesnevi
b. Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Temaşa)
- Karagöz
- Meddah
- Orta Oyunu
c. Öğretici Metinler
- Tezkire


10. Sınıf Edebiyat Görüntülü Eğitim Seti Demo: